Zabezpieczenie fundamentów – zleć to profesjonalnej ekipie

Zabezpieczenie fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć penetrująca mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich struktury, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na zdrowiu mieszkańców.

Komu zlecić wykonanie zabezpieczenia fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się powierzyć opracowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budowli, ale również w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnym przypadku. Wszak zastosowanie należytych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też dokładna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Dzięki niej można zweryfikować czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się ryzyko podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią stosuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od spodu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej zastosować ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów też powinno się pozostawić profesjonalistom, bowiem nagminnym błędem mniej doświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (między innymi tych dotyczących wymogów i procedur aplikacji materiałów izolacyjnych) czy też zastosowanie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych właściwości wodochronnych. Niewłaściwe ukończenie prac czy zastosowanie materiałów niedobranych do poziomu obciążenia wilgocią może skutkować, że będzie ona nieefektywna.