Ważne badania psychologiczne operatorów

Zleć badania operatorów Bielsko Biała na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badania-operatorow/.

Gdy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zazwyczaj kojarzymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je wykonać. Konieczność ich wykonania ten regulacje nakładają także na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych sprzętów. Dlaczego jest taka potrzeba i na czym badania takie polegają?

Czy badania operatorów są niezbędne?

Prawo precyzyjnie określa, które grupy zawodowe muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których dobra sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Co więcej, jeśli chodzi o warunki, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, złym widzeniem czy nieodpowiednią reakcją. Zdolności te obniżają się wraz z wiekiem, a także na skutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej należy, i z tego powodu robienie tego rodzaju badań jest kluczowe.

Na czym polegają badania operatorów?

Badania, jakim poddaje się kierowców i operatorów, mają tę samą istotę. Sprawdza się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe i umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także prędkość reakcji, zdolność oceny odległości i poziom koncentracji. Ważna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie zabierają one więcej czasu niż pół godziny.
Jeżeli chodzi o to, jak długo badania są ważne, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby badanej. Zwykle są to 3-4 lata, natomiast w przypadku osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]