Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także znaczna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do podjęcia nauki bądź zatrudnienia w naszym kraju.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Dlatego żeby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]