Szukasz pomocy detektywa? Sprawdź, kto może nim zostać?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne również dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście jest niezdolny do pracy albo czy informacje zawarte przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje powinien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu których spraw może nam pomóc.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie każdy może pracować jako detektyw. By legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować stosowną licencją przyznawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, co najmniej średniego wykształcenia i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Wymogiem jest również bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywów?

Większość zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się m.in. jeśli podejrzewamy, że nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam także ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.