Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Zleć badania operatorów Bielsko Biała na www.badaniabielsko.pl.

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu profesjach wymagane są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By sprawdzić, czy kandydat je ma, wykonuje się specjalne badania. By je przeprowadzić, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu rzutuje rodzaj zawodu, w jakim zamierza pracować badany. Inne badania przeprowadzane są dla sędziów, inne zaś dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania okazują się zlecane znacznie częściej. Dobrze zatem powiedzieć kilka słów o tym, jak one przebiegają, jakie przepisy regulują ich charakter oraz jakie zdolności są podczas nich najważniejsze.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość i rodzaj badań operatorów wózków paletowych i pozostałych pojazdów wykorzystywanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co 3 albo 4 lata, oprócz osób po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia badań co dwadzieścia cztery miesiące. Warto przy tym nie zapominać, że wygląd badań może zostać zmodyfikowany, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, że niezbędne są inne badania albo niektóre części są w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj postać papierowego testu oraz test badający inteligencję. Później wykonywane są badania na szybkość reakcji, polegające zazwyczaj na wciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi odpowiednio szybko zahamować. Badania operatorów to także testy zdolności percepcji przestrzeni i wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]