Badania wysokościowe – bądź bezpieczny podczas pracy na wysokości

Badania wysokościowe Bielsko Biała - więcej szczegółów o tych usługach znajdziesz tu.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej 3 metry ponad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków i przedstawicieli wielu innych zawodów. Na czym polegają takie badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z wykorzystaniem specjalnych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, cierpiące na kłopoty z równowagą czy mające kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompletna diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą), okulistyki i neurologii. Badania wykonuje się poddając osobę badaną prostym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można również zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokości, ich przeprowadzenie jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba martwić się, że niezbędne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, bo jest możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak często je wykonywać?

Badania wysokościowe trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, iż w trakcie pełnienia obowiązków stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że tak stanowi prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im rokrocznie.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]