Badania psychologiczne kierowców – dla kogo?

Więcej informacji o badaniach psychologicznych Bielsko Biała na www.bielskobadania.pl.

Badania psychologiczne kierowców pozwalają sprawdzić czy kandydaci mają przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. W jaki sposób przebiegają testy i co konkretnie sprawdzają? Jakie aparaty wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców zawodowych

Badaniom psychotechnicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C+E. Do testów przystępują również kierowcy, którzy wyczerpali limit punktów karnych i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów służbowych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i aparaturowa

Badanie psychologiczne składa się z 2 etapów. Najpierw kandydaci podchodzą do części teoretycznej. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, dokładność działania, a także cechy osobowości czy poziom lęku. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która sprawdza głównie widzenie przestrzenne, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr i równoważnię. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]