Badania operatorów – na czym polegają?

Badania operatorów Bielsko Biała - poznaj więcej szczegółów o tych usługach.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z długą i wyjątkowo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują też zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają istotnie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc dokładny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość oraz dokładność udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w przypadku osób planujących pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Poznając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie potrafiła w odpowiednio szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także zdolność do oceny prędkości obiektów będących w ruchu, widzenia steroskopowego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może przeprowadzić tylko psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]