Kiedy przyda się generator not księgowych na 40 euro?

Dowiedz się więcej o generatorze not księgowych 40 euro na flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca wcześniej lub później natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto zaznaczyć, że taką notę można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez konieczności uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia we wniesienia należności mogą być przejściowe problemy finansowe bądź zwyczajne niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

Kiedy wierzyciel pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która wyposażona jest również w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]