Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Może być dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Regularne ponawianie prośby o przelanie opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego prowadzi się względem dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta strategia dochodzenia należności nie przyniesie efektu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia podobną ilość paragonów i faktur, ryzyko, iż jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie niewątpliwie rośnie. W organizacji całej procedury księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może dodać własne harmonogramy działań wszczynanych względem opieszałych kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy między wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, następnymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, gdy wyliczone powyżej działania nie przyniosą spodziewanego efektu, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie bywa również przyczyną ogromnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]