ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Metoda kasowa. Więcej na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie patrzy na to czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm czasem znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszeni kilkukrotnie dopominać się od kontrahenta zapłaty za wykonane usługi lub dostarczone produkty. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet świetnie działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w ustawowym terminie i finalnie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na wymieniony wcześniej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, lecz muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Gdy zatem sami mają trudności z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego kontrolowania otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Na ogół powodem tego jest problem z regularnym monitorowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do permanentnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy kilkuset fakturach monitoring należności przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i likwidację ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]